HOE WERK IK

Een dieetadvies is een advies dat gegeven wordt wanneer er sprake is van een aandoening of ziekte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eetstoornissen, diabetes, overgewicht, ondergewicht, darmklachten, te hoog cholesterol, hart en vaatziekten, voedselallergieën etc.

Let op! Bij de eerste afspraak verzoeken wij u het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend mee te nemen.

 

Afspraak maken

U kunt per mail (info@voedingsadviesblaricum.nl) of telefoon (+31 6 29 04 81 36) een afspraak maken bij Voedingsadviesburo Blaricum, Laren & Naarden. Afspraken worden altijd in overleg zo praktisch mogelijk qua tijd en locatie voor u ingedeeld. 

 

Afspraak afzeggen

Om mijn dienstverlening aan u zo goed mogelijk te doen bereid ik mij ook altijd voor op onze afspraken. Mocht een afspraak onverhoopt afgezegd worden verzoek ik u daarom dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Afspraken die later geannuleerd worden, zullen tegen het reguliere tarief in rekening worden gebracht. 

 

Behandeltijd

De tijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit de tijd die de client in de spreekkamer van de dietist heeft doorgebracht (direct clientgebonden tijd) en de tijd die de diëtist heeft besteed aan clientgebonden werkzaamheden waarbij de client niet aanwezig is (indirect clientgebonden tijd).

 

Consulten

Het eerste consult duurt ca 60 minuten directe tijd en ca 30 minuten indirecte tijd, afhankelijk van de diagnose. In dit eerste gesprek nemen wij uw persoonlijke gegevens door en bespreken wij onder andere uw wensen, doelen, verwachtingen, eet en leefgewoonten, beweegpatroon en medische geschiedenis. Aan de hand van deze gegevens en uw lichaamssamenstelling wordt een advies op maat besproken. Vervolgconsulten zijn afhankelijk van voortgang 30, 45 of 60 minuten.

Het aantal vervolgconsulten gaat altijd in overleg met u. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie omtrent de vergoeding die u krijgt voor de diëtist.

 

Huisbezoek

Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan de diëtist naar u toe komen. U kunt dit overleggen wanneer u een afspraak maakt.

Privacy

Alles wat u tijdens uw consulten met mij bespreekt valt onder de geheimhoudingsplicht van mij als diëtist en wordt als zodanig vertrouwelijk behandeld. Voor een volledige weergave van hoe ik met uw informatie omga verwijs ik graag naar mijn Privacyverklaring 

 

Klachtenregistratie

Ik doe er alles aan om u goede zorg te verlenen. Mocht u toch een klacht hebben, verzoek ik u dit direct met mij te bespreken zodat ik met u een goede oplossing kan vinden en mijn zorg kan verbeteren.

Een klacht die onverhoopt niet onderling opgelost kan worden kunt u indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via bemiddeling@quasir.nl. De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing.

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost kunt u uw klacht indienen bij de Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ) via info@zorggeschil.nl.

 

Algemene Voorwaarden

U kunt hier de Algemene Voorwaarden downloaden van Voedingsadviesburo Blaricum, Laren en Naarden. 

Vergoeding en tarieven

Vanaf 2016 is de vergoeding voor de diëtist voor 180 minuten opgenomen in de basisverzekering. De geleverde zorg wordt verrekend met het eigen risico. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kan daar ook dieetadvisering in zijn opgenomen. U kunt hiervoor zelf de mogelijkheden bekijken.

Voedingsadviesburo Blaricum, Laren & Naarden heeft met de meeste verzekeraars een contract voor de vergoeding. De consulten zullen dan rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van een eventuele aanvullende verzekering komt u in aanmerking voor vergoeding voor meer uren diëtetiek. Wanneer er geen verwijsbrief met medische reden aanwezig is of uw vergoeding volledig heeft verbruikt, worden de kosten voor diëtetiek bij u in rekening gebracht middels een factuur per email, tegen een tarief van 67.50 euro per uur.  U kunt bij de diëtist vragen hoeveel tijd er nog open staat voor de vergoeding en overleggen over uw behandelplan.

Iedereen heeft het zogenaamde “eigen risico in de zorg”. Dit betekent dat u in principe jaarlijks een eerste deel van de zorg die u ontvangt zelf betaald. Het verplicht eigen risico in 2018 is 385,- euro. Dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Diëtetiek welke onderdeel is van een zorggroep  genaamd ‘ketenzorg’ is uitgesloten van het eigen risico.

Voedingsadviesburo Blaricum,Laren en Naarden is aangesloten bij de ketenzorg  in ’t Gooi & omstreken voor  Diabetes, CVRM (Cardio Vasculair RisicoManagement) en COPD. Bij de huisarts kunt u informeren of u hiervoor in aanmerking komt. Indien dit zo is wordt de factuur door de organisatie betaald en deze wordt niet verrekend met het eigen risico.