OVER MIJ

Ik ben Katja Andreae- van Croonenborgh en ben diëtist sinds 1996. Na mijn HBO opleiding Voeding & Dietetiek in Den Haag heb ik bij enkele instanties, waaronder het Voedingscentrum, gewerkt. Sinds 2006 heb ik mijn eigen praktijk in Blaricum. In de afgelopen jaren heb ik ook praktijken geopend in Laren en Naarden. Naast mijn specialisaties Begeleiding bij eetstoornissen en Advisering over resultaatgerichte voeding bij (top)sport, kunt u ook voor andere voedingsadviezen, zoals bijvoorbeeld diabetes, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, voedselallergie en zwangerschap terecht in mijn praktijken.

Specialisaties

Naast algemene dietetiek heb ik mij gespecialiseerd op twee vakgebieden, Sportdiëtetiek en Eetstoornisdiëtetiek. In juni 2007 heb ik de post HBO opleiding Sportdietetiek afgerond aan de HAN, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waardoor ik de titel Sportdiëtist-VSN heb. Daarnaast volg ik het jaarlijkse bijscholingsprogramma. Tevens ben ik lid van de VSN, Vereniging Sportdiëtetiek Nederland.

Naast sportdietist ben ik ook gediplomeerd eetstoornisdiëtist. In 2009 heb ik de post-HBO studie Eetstoornissen afgerond en volg ik jaarlijks het bijscholingsprogramma en specifieke, gerichte cursussen en bijeenkomsten. Ik werk nauw samen met psychologen en (kinder-) artsen en ben lid van het VIE netwerk (Voedings Interventie Eetstoornissen) en de NAE (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen).

KWALITEIT

De titel diëtist is bij de wet beschermd. Alleen professionals die de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond mogen de titel diëtist gebruiken. De diëtist is verplicht om de vakkennis goed bij te houden en te voldoen aan kwaliteitsnormen. Diëtisten die aan deze eisen voldoen, staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Daarnaast ben ik aangesloten bij de volgende netwerken en organisaties die belangrijk zijn voor het bijhouden van mijn algemene vakkennis en mijn kennis op het gebied van mijn specialisaties.


Lidmaatschap Diëtisten Coöperatie Nederland

Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) is een netwerk van diëtisten met een eigen praktijk. Aangesloten diëtisten kunnen adviseren op alle terreinen van voeding en geven voedingsadvies op maat, persoonlijke aandacht en begeleiding. Dit strekt zich uit van adviezen over gezonde voeding, afvallen, hoog cholesterol, diabetes tot complexe adviezen bij allergie, maag/darmproblematiek en eetproblemen.


Lidmaatschap Nederlandse Academie voor Eetstoornissen.

De NAE is een besloten vereniging voor gediplomeerde professionals die werken met cliënten met eetstoornissen. Deze groep professionals is zeer divers zowel in discipline als qua ervaring. De NAE heeft tot doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen.


Lidmaatschap Voedings Interventie Eetstoornissen.

De VIE is een landelijk netwerk, voor en door diëtisten die werken met cliënten met een eetstoornis. De VIE is erkent door de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) als landelijk netwerk met specifieke deskundigheid. De belangrijkste doelstelling van de VIE is het bevorderen van de specifieke deskundigheid van de diëtist in het behandelen van cliënten met een eetstoornis.


Lidmaatschap Vereniging Sportdiëtetiek Nederland.

De Vereniging Sportdiëtetiek Nederland (VSN) is een jonge vereniging waarin sportdiëtisten zich verenigd hebben. Het doel van de vereniging is: opleiding, kennisoverdracht, kwaliteitsbewaking en profilering van de sportdiëtetiek. De vereniging neemt deel aan diverse multidisciplinaire overlegorganen op het gebied van de sport(geneeskunde).

Voor vragen over hoe ik te werk ga kunt u terecht op de pagina Werkwijze.

Mocht u een afspraak willen maken in één van de praktijken, kijkt u dan even onder Contact om te bepalen wat voor u de handigste lokatie is.

SAMENWERKINGEN

Optimale begeleiding en advisering op het gebied van voeding en diëtetiek kan het beste bereikt worden in samenwerking met andere disciplines. Zowel op het gebied van Eetstoornissen als op het gebied van (Top-)Sportdietetiek werk ik nauw samen met onder andere de volgende partners:

Sportbank Blaricum
Personal training en sportmedische begeleiding

Health Center Fit Blaricum
Multidisciplinair gezondheids- en fitness centrum

Medisch Kwartier Naarden
Multidisciplinair gezondheidscentrum

Het Raadhuis Laren
Gezondheidscentrum